Therapieverloop

Na aanmelding (op initiatief van de ouders, en/ of op aanraden van leerkracht, arts e.d.) volgt eerst een intakegesprek tussen ouders en therapeut op basis van een vooraf toegestuurde vragenlijst.

Omdat elke situatie en elk kind verschillend is heeft Kindertherapiedenhaag  geen standaard aanpak. Soms werk ik alleen met de ouders, dan weer samen met moeder en dochter, of alleen met het kind. Hieronder volgt een voorbeeld van een 'standaardbehandeling':

Ouders geven mij in het eerste gesprek  belangrijke informatie over hun kind en geven hun kijk  op de mogelijke oorzaak van het probleem. Dan 'werk' ik ongeveer vijf keer , of minder, een uur met het kind waarin ik de denk- en leefwereld van het kind beter leer kennen. Dat gebeurt via praten en spelen met materialen die aansluiten bij wat het kind leuk vindt, zoals knuffels, poppen, spelletjes, verkleedkleren, boeken, tekenen en vele andere mogelijkheden. Kinderen geven op geheel eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Soms is het een hele drukte in de speelkamer en komen alle dieren uit de kast…of wordt er geschoten met pistolen, gebokst, of wordt er met een zwaardslagde draak gedood…Een ander uur is ’t fluisterstil en is er ruimte om op een rustige manier je binnenwereld te verkennen. In deze fase gaat het om onderzoek en verheldering van de klacht. En, wat misschien wel het allerbelangrijkste is, om een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen. De privé-aandacht voor het kind werkt vaak al helend en positief.

 

Na gemiddeld vijf sessies met uw kind volgt opnieuw een oudergesprek. Ik stel een behandelplan op voor het eventuele vervolg van de therapie, geef een schatting van het aantal sessies en mogelijke adviezen aan de ouders.Om kinderen op weg te helpen naar de gewenste toestand maak ik gebruik van b.v. een voor het kind geschreven verhaal (metafoor), samen een verhaal spelen (imaginaties), op band ingesproken ontspanningsoefening (passieve imaginaties) en andere interventies waar een kind baat bij heeft.Na elke vijf sessies is er een oudergesprek waarin met de ouders het proces besproken wordt en eventuele communicatie en/of begeleidingsadviezen worden gegeven. In de laatste fase vindt de evaluatie en afronding plaats. Vaak geeft het kind het moment van afronding zelf aan. Soms is een therapie met een paar sessies klaar, soms duurt het wat langer.Indien gewenst maak ik kosteloos een verslag van de therapie. Indien van belang werk ik meer of minder met de ouders of neem ik contact op met andere belangrijke personen rondom het kind zoals de leerkracht. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de ouders.  

En soms verschuift mijn aanpak zich meer naar de dynamiek van het gezin. Ik kijk waar de  spanningen zich concentreren, hoe wordt er met elkaar gecommuniceerd. Dan wordt het meer een gezamenlijk 'probleem'. Met gezinsgesprekken, creatieve werkvormen,e.d. worden de onderliggende problemen, blinde vlekken weer zichtbaar gemaakt, en kan er weer meer warmte in het gezin komen. Achteraf is het vaak maar een kleine stap wat gezet moest worden, maar met een groots effect! In sommige situaties werkt het het beste als ik in het gezin kom observeren en werken. Zie hiervoor gezinscoaching.

 

Wat probeert Kindertherapiedenhaag  te bereiken?

De behandeling richt zich allereerst op de onderliggende (negatieve) gevoelens van het kind. Die worden gezien als belangrijke veroorzakers van het probleemgedrag. Een goede verwerking van die nare gevoelens maakt dat veel probleemgedrag niet meer "nodig" is.

De behandeling richt zich ook op wat genoemd wordt de ik-sterkte van het kind: bij een voldoende ontwikkeld geloof in zichzelf kan het kind veel moeilijkheden zelf aan. Als het kind van binnen sterk is, kan het grip krijgen op zijn/haar eigen problematiek.   Vervolgens richt de therapie zich ook op de klacht zelf en op de manieren waarop het kind met de klachten omgaat/om wil gaan. Het kind hoeft niet altijd willoos overgeleverd te zijn aan een probleem. Het kan leren het probleem te hanteren.

Al bij al leert het kind beter met zijn/haar gevoelens, met de problemen en de klachten om te gaan, wat vermindering betekent van de klachten voor zichzelf en voor de omgeving.   Ouders krijgen adviezen zodat ze effectiever met hun kind om kunnen gaan. De relatie tussen ouders en kind wordt verstevigd.

Een stoornis kan niet worden weggenomen, het kind en zijn/haar omgeving kan ermee om leren gaan. Een belemmering kan opgeheven worden, het kind kan zijn/haar probleem leren oplossen.  Uitgangspunt daarbij is steeds dat het kind de klacht niet is maar heeft! Kinderen waardeer ik om hun openheid en spontaniteit. Ze leven nog dicht bij hun werkelijke gevoelens. Onbewust spiegelen ze door hun gedrag hoe ze de omgeving ervaren. In die zin beschouw ik negatief gedrag ook als een signaal en een kreet om hulp om effectief gedrag te ontwikkelen bij een onvervulde behoefte. Dat bewustzijn geeft mij dikwijls inzicht in de juiste aanpak, ook als er sprake is van zeer stressvolle situaties.

Kinderen waardeer ik om hun openheid en spontaniteit. Ze leven nog dicht bij hun werkelijke gevoelens. Onbewust spiegelen ze door hun gedrag hoe ze de omgeving ervaren. In die zin beschouw ik negatief gedrag ook als een signaal en een kreet om hulp om effectief gedrag te ontwikkelen bij een onvervulde behoefte. Dat bewustzijn geeft mij dikwijls inzicht in de juiste aanpak, ook als er sprake is van zeer stressvolle situaties.

Ik houd graag contact met de ouders, ook gedurende de sessies, als ik alleen met het kind werk. Ik houd intensief mailcontact, hoe de ouders het kind de afgelopen week hebben ervaren, en indien nodig, geef ik online emailondersteuning.