Focussen en EFT

 

 

Met veel plezier pas ik het Focussen toe waar van toepassing. het is een simpele, liefdevolle manier om met je ware gevoel in aanraking te komen.

Wat is het ?

 

Focussen is een zelfontdekkende methode die eenvoudig is aan te leren. Je gaat stapsgewijs en zorgvuldig je aandacht richten op wat er in je lijf voelbaar en merkbaar is, bijvoorbeeld een brok in je keel, een last op je schouders, een knagend gevoel in je buik. Als je op deze lijfelijke belevingen ‘focust’, ga je luisteren en ontdekken wat deze belevingen betekenen voor jou. Je bent daardoor op een andere manier in contact met jezelf en met je gevoel. Dit geeft rust, ruimte, mildheid en verdieping.
Deze focussende houding werkt ook in het contact met anderen: tussen ouders en kind, tussen docent en leerlingen en een begeleiding tussen cliënt en therapeut. Door in het contact te verwoorden wat je ziet en hoort i.p.v. in te gaan op het verhaal, ervaart de ander dat er naar hem wordt geluisterd. Dit helpt de ander om dichter bij zijn eigen beleving van deze situatie te komen en dit te gaan onderzoeken. Dit vergroot zijn probleemoplossend vermogen.
Focussen is geen therapie, het is in de jaren ‘60 als methodiek en filosofie beschreven en ontwikkeld door de Amerikaanse filosoof en psychotherapeut E. Gendlin.

 

Zie www.focusing.org voor meer informatie.

 

 Veel kinderen zijn angstig, of hebben een laag zelfbeeld; daar pas ik ook de EFT techniek toe:

EFT (Emotional Freedom Techniques) is een nieuwe manier om van je klachten af te komen.
Een manier die werkt in 85% van de gevallen bij trauma, fobie en allerhande emotionele klachten, maar het werkt ook bij psychosomatische, lichamelijke en zelfs sommige neurologische klachten.
Het is een behandeltechniek die bestaat uit het kortdurend kloppen op bepaalde punten van het gezicht en bovenlichaam, terwijl de aandacht is afgestemd op de klacht waarop je invloed wenst uit te oefenen.
Ook komt er een deel in voor waarbij we hersenfuncties activeren en balanceren.
EFT is een methode om een beeld of ervaring los te koppelen van een negatief gevoel, waardoor je dat gevoel helemaal los kunt laten.
Het haalt de emotionele lading of spanning van beladen emoties, herinneringen en klachten af, zodat je de lading zoals bijvoorbeeld pijn, angst en dergelijke niet meer voelt.
Dit heeft als gevolg ontlading en bevrijding van beperkende klachten, emoties, overtuigingen en pijn.
Het zorgt voor lichamelijke en emotionele ontspanning en geruststelling. EFT werkt opmerkelijk zacht, goed, snel en het resultaat is over het algemeen blijvend.
En, kinderen vinden het vaak heel leuk om te doen!