Scheiding

Voor gescheiden ouders, en ouders die gaan scheiden

Gemiddeld gaan in Nederland bijna 300 paren per dag uit elkaar, bijna 100.000 per jaar, waarbij naar schatting bijna 70.000 thuiswonende kinderen zijn betrokken.

Vaak begint het scheidingsproces al lang voordat er sprake is van uit elkaar gaan.Scheiding4

Een scheiding hoeft geen trauma te zijn voor kinderen. Alles hangt af van de manier waarop ouders als ex-partners afscheid van elkaar nemen. Slagen zij erin de kinderen te helpen wennen aan de nieuwe situatie, hen bij te staan in hun verdriet, ze veiligheid en stabiliteit te bieden? Slagen ze erin hun eigen ergernissen in te slikken of de onderlinge strijd te staken? Gunnen ze elkaar de rol als ouder? Zijn ze in staat allebei hun eigen leven op te pakken? Weet je de scheidslijn tussen je partner en ouderrol?

Daar is niet mee gezegd dat scheiden een afschuwelijk en pijnlijk en soms lang proces kan zijn, waarin je zo verdrietig kan zijn als je kinderen niet bij zijn omdat het 'jouw week 'niet is! Rouwen om het verlies van het íntacte' gezin. Ik zie ouders die hier wel mee kunnen omgaan, en hun hart open kunnen houden voor hun kinderen. en ik zie ouders die het vreselijk moeilijk vinden om niet boos te worden op hun ex. Door de vele ruzies, discussies, is er dan eigenlijk geen plek meer voor het kind, en de emoties van het kind. Het kind voelt ook dat de ouders 'bezet' zijn en dat is belastend voor het kind. Het heeft geen zin om te wachten tot de strijd gestreden is.

Je bent als ouder nodig! Hoe moeilijk dit proces ook is voor je als mens. Ook hebben veel gescheiden vaders/moeders die hun kinderen niet meer zo vaak zien; twijfels en vragen ; wat beteken ik nog voor mijn kind?

En, hoe ga ik in hemelsnaam om met die ex van mij. Het liefst wil ik hem/haar nooit meer zien. Kies je ervoor om gek te worden van ergernis, stress, verdriet, wrok. Of kies je een geweldlozere weg, die van compassie,(als dat lukt)

Herken en erken de pijn, verdriet, spijt wat onder het  gedrag kan liggen.De ander is ook maar een persoon die op jouw levensweg is gekomen, en probeert een weg te vinden in dit leven.

Graag help ik jullie verder mochten jullie toch nog vastlopen, of heeft je kind overduidelijk problemen met de scheiding.

Dit uit je kind bv door:  Lees verder: 

Ken je de brief aan alle gescheiden ouders al? http://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-gescheiden-ouders/

Trouwens, op de website: http://www.villapinedo.nl/voor-ouders  staan veel filmpjes, inspirerend, steunend, helpend; Een aanrader!

Of kijk hier voor tips voor een makkelijker overdracht: http://www.bewustestiefmoeders.nl/10-handige-tips-voor-een-soepele-overdracht/

Dit filmpje geeft een mooi beeld weer: https://youtu.be/4GcJtD5_5yg

Of een wat heftiger uitzending over het effect op kinderen bij een echtscheiding: http://www.npo.nl/zembla/10-10-2013/VARA_101320592

Artikel van Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog: steven de pont